Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

NOVOPLÁŇSKÉ SRDCOHRANÍ

NOVOPLÁŇSKÉ SRDCOHRANÍ

19. 6. 2019 Zobrazit více

ŠEDÉ KONTEJNERY NA KOV

ŠEDÉ KONTEJNERY NA KOV

19. 6. 2019 Zobrazit více

VÝLETY SENIORŮ 2019

VÝLETY SENIORŮ 2019

17. 6. 2019 Zobrazit více

RODINNÉ PASY

RODINNÉ PASY

17. 6. 2019 Zobrazit více

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

10. 4. 2019 Zobrazit více

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

13. 12. 2018 Zobrazit více

JÍZDNÍ ŘÁDY - AUTOBUS

JÍZDNÍ ŘÁDY - AUTOBUS

13. 12. 2018 Zobrazit více

Nová služba občanům - nechejte si zasílat důležité aktuality z obce

Nová služba občanům - nechejte si zasílat důležité aktuality z obceNechejte si zasílat důležité aktuality z obce Velká Štáhle prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv nebo mobilní aplikací.

28. 6. 2018 Zobrazit více

INFORMACE PRO OBČANY - OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

INFORMACE PRO OBČANY - OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

1. 11. 2017 Zobrazit více

Obnova sakrální památky - kříže pod hřbitovem

Zrestaurování kříže pod hřbitovem

V půli října se vrátil na své místo pomník před hřbitovem, který prošel celkovou restaurátorskou péčí. Jak je vidět z fotek původního stavu, pomník již opravu skutečně velmi potřeboval. Základy se rozpadaly, soška byla značně poškozená, stejně jako povrch celého pomníku.

Prací na opravě kříže se ujal restaurátor pan René Seifried  z Olomouce. Pomník byl demontován, odvezen do restaurátorské dílny, základy byly komplet postaveny nové. Povrch pomníku byl  přebroušen, sošky a nápisy opraveny, chybějící části byly doplněny. Návrat kříže byl technicky i časově značně náročný, k finálnímu usazení nebylo možné použít jeřáb.

Poněvadž jde o restaurování sakrální památky, zůstal původní německý nápis.

Jména Franz a Beata Schwab patří rodině, která pomník v roce 1901 nechala postavit, údajně před odchodem do Ameriky. Potomci rodiny Schwabů dodnes v Americe žijí.

Nápis „Es ist wollbracht“ znamená „Dokonáno jest“, což jsou poslední slova Krista na kříži.

Celkové náklady na restaurování pomníku byly ve výši 120 153 Kč. Z tohu uhradí 70 % procent  Ministerstvo pro místní rozvoj, v rámci dotačního titulu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“,  zbývajících  30 % obec Velká Štáhle.

Foto pomníku před opravou:

Celkový pohled na kříž před obnovou

Základy

detail sošky

 

Kříž po zrestaurování:

celkový pohled po obnově

detail sošky

pohled z boku

logo

Projekt "Obnova kříže pod hřbitovem" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

 

 


22. 10. 2017 Zobrazit méně
Archiv

Stránka