Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

 • Policie ČR                                    158
 • Záchraná služba                          155
 • Hasičský záchraný sbor               150
 • Tísňová linka                                112

Ostatní kontakty

 • RWE havarijní linka plyn               1239
 • RWE zákaznická linka plyn           840 11 33 55
 • ČEZ poruchová linka                     840 850 860
 • ČEZ zákaznická linka                    840 840 840
 • VAK Bruntál  poruchová linka        724 983 520,  555 537 300  
 • VAK Bruntál zákaznická linka        555 537 313                           

Doprava

Autobusovou  dopravu zajišťuje společnost Arriva Morava a.s. na dvou linkách Rýmařov - BruntálRýmařov - Olomouc.

Obcí prochází železniční trať Valšov - Rýmařov, kde se napojuje na trať Olomouc - Opava.

Zdravotnictví

Kam k lékaři

Kam k lékaři a lékařská pohotovost

 

Veterinární ordinace

 • MVDr. Jana Rotterová, Národní 176/2, 79501 Rýmařov

      tel.: 723 707 811; e-mail: janarotterova@seznam.cz

 • MVDr. Jaromír Špicera, Na Stráni 1121/36, 79501 Rýmařov

      tel.: 606 713 324, 554 211 844; e-mail: supremus@tiscali.cz

 • MVDr. Vladimír Hykel, třída Hrdinů 34, 79501 Rýmařov

      tel.: 774 232 600

Odpady

Běžný komunální odpad je  z obce svážen svozovou společností Městské služby Rýmařov s.r.o., objemný a nebezpečný odpad je svážen dvakrát ročně, v jarních  a podzimních měsících.
Pokud potřebuje občan odvézt odpad i mimo tento termín, může jej odvézt do Odpadového centra v Rýmařově, na ulici 8.května (areál před Rýmařovem  za bývalou STS).
Přímo v obci funguje od roku 2012 sběrné místo odpadů, kde jsou umístěny kontejnery na běžné druhy tříděných odpadů (plast,sklo, papír), ale i na objemný a stavební odpad. Kontejner na stavební odpad je určen pro odložení menšího množství stavebního odpadu(200 kg na osobu a měsíc), při větší rekonstrukci domku je možné řešit odvoz odpadu objednáním velkého kontejneru od Městských služeb Rýmařov.
Zkušebně jsou v areálu umístěny i kontejnery na nebezpečný odpad a textil, v případě, že bude jejich provoz vyhodnocen jako rizikový(neb. odpady), nebo nevyužívaný, budou kontejnery určeny pro jiný druh odpadů.
Dle provozního řádu sběrného místa je možný s ohledem na druhy odpadů  provoz pouze s dohledem, proto byl pořízen kamerový dohled areálu.
V případě potřeby uložení odpadu, obzvláště  u nebezpečného odpadu, je povinné telefonické nahlášení odložení odpadu v areálu předem, na tel. 554286071, paní Mihálové.

Běžné tříděné odpady(plast,papír a sklo) je možné odkládat také na deseti místech v obci do kontejnerů na tříděný odpad.
Sběrné místo odpadů  a kontejnery na tříděný odpad jsou  hrazeny z místních poplatků za odpady, proto je určeno pouze pro občany Velké Štáhle  a osoby vlastnící rekreační nemovitost v obci. Podnikající fyzické  a právnické osoby  jsou povinny řešit svoz odpadů na vlastní náklady.


Provozní doba "Odpadového centra" v Rýmařově:
Pondělí - pátek            6:00  - 16:30
Sobota                         8:00 -  13:00

tel.: 554 211 176

Kominické služby

 • Šembera Pavel, Sokolovská 143, 795 31 Břidličná

      tel.: 732 289 845, e-mail: kominictvi-sembera@seznam.cz

 • Jiří Kočička, Střelniční 519, 793 26 Vrbno pod Pradědem

      tel.: 554 751 063, 603 223 128, e-mail: Jiri.Kocicka@seznam.cz

 • Lolek Petr, Tkalcovská 686/20, 785 01 Šternberk

      tel.: 607 902 338, e-mail: kominickesluzby@seznam.cz   

 

Revize domovních plynovodů a plynových spotřebičů

 • Josef Bittala, Žďárský potok 22, 795 01 Rýmařov - Stará Ves

       tel.: 606 535 315; e-mail: bitala@seznam.cz

 • Plynoservis - Cepek, K. Čapka 81/3, 792 01 Bruntál

      tel.: 554 714 473; e-mail: plynoservis@bruntalsko.cz

 

Oprava praček, myček, ledniček, domácích spotřebičů

 • Josef Bernátek, Hornoměstská 700/11, 795 01 Rýmařov

      tel.: 602 744 226; e-mail: elektrobernatek@atlas.cz

Stav vody v řece Moravici