Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Věc:   Veřejná zakázka malého rozsahu- „Stavba autobusových zastávek Velká Štáhle“

dle „Směrnice obce Velká Štáhle  č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. , v souladu s  § 6 a 31 zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, Obec Velká Štáhle  vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Stavba autobusových zastávek Velká Štáhle“ 

Jedná se o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Text výzvy.

Zadávací podmínky

Příloha1. Krycí list nabídkyky

Příloha 2. Vzor čestného prohlášení

Příloha 3 Slepý rozpočet zastávek

Příloha 4. Slepý rozpočet osvětlení zastávek

Příloha 5. Projekt

Příloha 6. Návrh SOD

Ve Velké Štáhlie 11.3.2019

 

Věc:   Veřejná zakázka malého rozsahu - Dokončení opravy  hřbitovní zdi Velká Štáhle

dle „Směrnice obce Velká Štáhle  č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. , v souladu s  § 6 zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, Obec Velká Štáhle  vyzývá zájemce k podání nabídky na druhou etapu rekonstrukce hřbitovní zdi.

Jedná se o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Text výzvy

Zadávací podmínky

1.Krycí list nabídky

2. Vzor čestného prohlášení

3. Výběr z dokumentace

4. Slepý rozpočet

5. Návrh SOD

6 .Fotodokumentace

VeVelké Štáhli 11.3.2019

Oprava v textu Zadávací podmínky v bodě 8.2.: otevírání obálek bude provedeno v tentýž den (1.4.2019) od 15:30 hodin