Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Věc:   Výzva k podání nabídky – zakázka malého rozsahu

dle „Směrnice obce Velká Štáhle  č.1/2009 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ odst.2.2.2. , v souladu s  §6 a §12 odst. 3,  zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., Obec Velká Štáhle  vyzývá zájemce k podání  nabídky na zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření obce Velká Štáhle.

  1. Zadavatel:

Obec Velká Štáhle, Velká Štáhle 49, 79351  p . Břidličná,
IČO: 00576018
zastoupená starostou obce Velká Štáhle  Jiřím Benčem

  1. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

„Projektová dokumentace protipovodňových opatření Velká Štáhle – DSP + DPS“ dle zadávacích podmínek.

  1. Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu – otevřené řízení

    4: Termín pro podání nabídek: 12.12. 2018   15:30 hodin 

     

Text výzvy a zadávací podmínky

       Přílohy:

       1. Krycí list nabídky
       2. Text prohlášení
       3. Územní rozhodnutí
       4. Návrh smlouvy o dílo
      

Stránka

  • 1

Veřejná zakázka malého rozsahu - geodetické práce

Geodetické zaměření zastavitelných ploch.

28. 11. 2018 Zobrazit více

Stránka

  • 1