Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY - MUDr. Jana Šuléřová

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY-MUDr. Jana Šuléřová

12. 12. 2019 Zobrazit více

Nové autobusové zastávky

Stavba autobusové zastávky "Nad výkupem"

15. 9. 2019 Zobrazit více

Dokončení rekonstrukce hřbitovní zdi

Dokončení rekonstrukce hřbitovní zdiDokončení rekonstrukce hřbitovní zdi

15. 9. 2019 Zobrazit více

ŠEDÉ KONTEJNERY NA KOV

ŠEDÉ KONTEJNERY NA KOV

19. 6. 2019 Zobrazit více

RODINNÉ PASY

RODINNÉ PASY

17. 6. 2019 Zobrazit více

JÍZDNÍ ŘÁDY - AUTOBUS

JÍZDNÍ ŘÁDY - AUTOBUS

13. 12. 2018 Zobrazit více

Nová služba občanům - nechejte si zasílat důležité aktuality z obce

Nová služba občanům - nechejte si zasílat důležité aktuality z obceNechejte si zasílat důležité aktuality z obce Velká Štáhle prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv nebo mobilní aplikací.

28. 6. 2018 Zobrazit více

INFORMACE PRO OBČANY - OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

INFORMACE PRO OBČANY - OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

1. 11. 2017 Zobrazit více

Kontroly kotlů

Jednou za rok musí mít provozovatel kotle na pevná paliva provedenou kontrolu kotle od proškolené osoby.

Kontroly kotlů na pevná paliva

Nová povinnost pro provozovatele kotlů na tuhá paliva s jmenovitým tepelným příkonem 10-300 kW včetně

 Zákon o ochraně ovzduší (č.z.201/2012 Sb.) v paragrafu 17 odst. 1 písm. h) ukládá povinnost: provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

První kontrola musí být zajištěna do 31.12.2016. Dbejte na ověření způsobilosti osoby provádějící kontrolu, musí mít oprávnění k instalaci, provozu a údržbě od výrobce spalovacího zdroje.

 Tato povinnost se vztahuje i na provozovatele kotlů na pevná paliva v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak provozovatelů zdrojů umístěných v nemovitostech určených pro podnikání. 

V případě kotle, jejhož výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

 

Seznam proškolených osob k provádění kontrol kotlů v okrese Bruntál ke stažení

Seznam proškolených osob k provádění kontrol kotlů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=MSK

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=OLK

 

 

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů ke stažení

 

zdroj: http://www.aptt.cz/aktuality-index/informace-ke-kontrolam-kotlu

 

 


16. 10. 2016 Zobrazit méně

Uzavření mostu přes Podolský potok

Uzavření mostu přes Podolský potok

23. 9. 2016 Zobrazit více
Archiv

Stránka