Obec Velká Štáhle
Obec Velká Štáhle

MĚSTO BŘIDLIČNÁ - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI REFERENT/KA HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍHO ODBORU

Výběrové řízení

MĚSTO BŘIDLIČNÁ - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI REFERENT/KA HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍHO ODBORU

MĚSTO BŘIDLIČNÁ
Městský úřad
Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, tel.: 554 773 543, 733 602 140
e-mail : tajemnik@mu-bridlicna.cz
________________________________________________________________
Tajemnice Městského úřadu Břidličná vydává
v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na pozici referent/ka hospodářsko správního odboru
– podatelna, pokladna
Místo výkonu práce: Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Předpokládaný nástup: dohodou, po ukončení výběrového řízení
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení: 8 platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů
Nabízíme: systém zaměstnaneckých výhod
Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
• vedení agendy spisové a archivní služby městského úřadu – GINIS ELSS, archivace a skartace písemností, vedení úřední desky,
• místní daně a poplatky (DDP – pozemky, poplatek z ubytovací kapacity a z místa),
• vedení příjmové pokladny, vybírání všech místních poplatků,
• kontaktní místo Czech POINT,
• vedení agendy ztrát a nálezů, registrace agend, centrální evidence smluv,
• zabezpečuje informování občanů prostřednictvím městského rozhlasu,
• zpracování posudků na občany pro potřeby státních orgánů.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosažení věku 18 let,
• bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka.
Požadavky:
• ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
• dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
• samostatnost, odpovědnost, preciznost, důslednost, organizační a koordinační schopnosti, schopnost týmové práce,
• řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou:
• znalost programu GINIS,
• praxe v samosprávě.

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího st. občana,
• datum a podpis uchazeče,
• kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailovou adresu.
K přihlášce přiložte:
• životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a s uvedením odborných znalostí a dovedností týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – podatelna, pokladna – NEOTVÍRAT“ doručte nejpozději do 25. června 2021 na adresu:
- Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná.
Případné dotazy zodpoví:
Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, telefon: 554 773 543, 733 602 140
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č.312/2002 Sb.).
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení vráceny.
V Břidličné dne 01.června 2021
Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, v.r.

Datum vložení: 1. 6. 2021 9:31
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2021 9:39
Autor: Správce Webu

Aktuálně

GObec

GObec

Interaktivní mapa

mapa

Hlášení rozhlasu

Třídímolej.cz

Firmy a služby v naší obci

firmy a služby

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Předpověď počasí

dnes, úterý 15. 6. 2021
zataženo 21 °C 10 °C
středa 16. 6. jasno 24/13 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4