Obec Velká Štáhle
Obec Velká Štáhle

Podmínky ubytování ukrajinských uprchlíků za příspěvku státu

Podmínky ubytování ukrajinských uprchlíků za příspěvku státu 2

Podmínky ubytování ukrajinských uprchlíků za příspěvku státu

Podmínky ubytování ukrajinských uprchlíků za příspěvku státu

Osobám nebo organizacím, kteří ubytovávají ukrajinské uprchlíky, bude stát poskytovat příspěvek na náklady s tím spojené, a to buď kompenzační příspěvek, nebo tzv. příspěvek na solidární domácnost.

Nouzové ubytování

Nouzové ubytování se poskytuje ubytovaným osobám bezplatně v zařízeních, která  slouží k bydlení nebo ubytování (například hotely, ubytovny, internáty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se bezplatné ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců. Usnesení vlády v případě nouzového ubytování nepočítá s využitím prostor, které k bydlení nebo ubytování nejsou určeny, a neřeší ani případnou přeměnu nebytových prostor na ubytovací kapacity.

K evidenci zajištěných ubytovacích kapacit slouží Databáze ubytování, humanitární pomoci a nabídek dopravy (HUMPO). V databázi HUMPO jsou evidovány zpravidla prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) zasmluvněné ubytovací kapacity, včetně údajů o jejich kapacitě a kontaktu na kontaktní osobu vlastníka. Každému vlastníkovi, který bude ve svém zařízení připraven ubytovávat uprchlíky z Ukrajiny, bude zřízen přístup do HUMPO pro účely plnění jeho povinností, tj. průběžného vkládání údajů o nástupu k ubytování a ukončení pobytu přidělených osob (vedení řádné evidence nástupů a ukončení ubytování osob bude podmínkou pro poskytnutí úhrady) a hlášení volné ubytovací kapacity, a to denně do 8:00. Registrace v HUMPO a denní aktualizace je podmínkou pro uzavření smlouvy a vyplácení kompenzačního příspěvku.

Při registraci je potřeba uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení, popřípadě název vlastníka objektu,
 • jméno, příjmení, popřípadě název provozovatele,
 • telefonní číslo a e-mailový kontakt na zodpovědnou osobu (této osobě bude zřízen přístup do HUMPO a tato osoba bude zodpovědná za vedení evidence ubytovaných).
 • název a adresa ubytovacího zařízení,
 • kapacita poskytovaná k ubytování, z toho počet volných míst.

O registraci se žádá prostřednictvím e-mailu na adresu: UbytovaniUkrajina@msk.cz

Po registraci v HUMPO na základě uvedených dat vyzve město Rýmařov jako obec s rozšířenou působností pověřená hejtmanem Moravskoslezského kraje vlastníky ubytovacích kapacit (obce, právnické a fyzické osoby) k uzavření smlouvy o zajištění ubytovacích kapacit mezi vlastníkem a městem. Každá smlouva bude obsahovat na straně vlastníka kapacit závazek poskytnout je pro účely nouzového ubytování  podle usnesení vlády č. 207, na straně města zakládá smlouva závazek poskytnout vlastníkovi kompenzační příspěvek v dohodnuté výši, a to podle počtu skutečně ubytovaných osob a dní, po které byly ubytovány, nejvýše však do smluvené kapacity.

Usnesení vlády č. 207 umožňuje poskytnutí kompenzačního příspěvku za ubytovací kapacity využívané od 24. února 2022 do okamžiku sjednání smlouvy. Možnost zpětného vyplácení kompenzačního příspěvku je tedy omezena na kapacity evidované v systému HUMPO, v nichž byly bezplatně ubytovány osoby, na které dopadá usnesení vlády č. 207. Zároveň kraj nebo město nemají povinnost ke zpětným úhradám vždy v plné výši přistoupit. Záleží na dohodě s vlastníkem ubytovacích kapacit. V takovém případě bude smlouva obsahovat též klauzuli o zpětném zavedení kapacit do HUMPO a zpětném vykázání ubytovaných osob a proplacení kompenzačního příspěvku – lze využít čestné prohlášení vlastníka.

Výše kompenzačního příspěvku je u nouzového ubytování stanovena usnesením vlády ve výši až do 200 Kč na osobu a noc pro územní samosprávné celky nebo jimi zřízené nebo založené právnické osoby a ve výši až do 250 Kč na osobu a noc pro zařízení ve vlastnictví ostatních osob. V případě nouzového ubytování lze tedy ve smlouvách sjednávat i částku nižší než 200 Kč, resp. 250 Kč.

Ubytování v bytech fyzických osob

Fyzickým osobám, které bezplatně poskytnou ubytování cizinci s dočasnou ochranou, se poskytuje podle zákona č. 66/2022 Sb.,  o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, tzv. příspěvek pro solidární domácnost.

Pokud uvažujete, že poskytnete ukrajinským uprchlíkům ubytování, můžete pomoc nabídnout někomu, koho znáte, nebo využít webový portál Naši Ukrajinci. Pokud bydlíte v nájemním bytě, musíte postupovat v souladu se svou nájemní smlouvou a přinejmenším oznámit vlastníkovi bytu, že zde ubytujete další osoby.

Podmínkou pro poskytování příspěvku je, že se nejedná o ubytování v ubytovacím zařízení a ubytování bylo poskytnuto nepřetržitě po dobu minimálně 16 po sobě jdoucích dnů. V rámci poskytnutého ubytování musí být ubytované osobě zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, pro přípravu stravy, prostor pro osobní hygienu a záchod a musí být zajištěn přístup k pitné vodě.

Příspěvek se poskytuje na žádost, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží. Žádost musí obsahovat:

 • identifikaci žadatele,
 • adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování, a právní titul, na jehož základě žadatel nemovitost užívá,
 • identifikaci ubytovaných osob,
 • údaje o době poskytování ubytování,
 • čestné prohlášení žadatele, že ubytování bylo poskytnuto bezplatně,
 • čestné prohlášení žadatele, že jsou splněny výše uvedené podmínky pro ubytování.

Solidární příspěvek činí 3 000 Kč na osobu ubytovanou v daném měsíci déle než 16 po sobě jdoucích dnů. Maximální příspěvek pro jednu domácnost je 12 000 Kč, tedy za 4 a více ubytovaných osob (včetně dětí). O příspěvek můžete zažádat o měsíc zpětně, tedy v dubnu za březen. Od 12. dubna bude žádosti o příspěvek přijímat kontaktní pracoviště Rýmařov, 8. května 48. Žádosti bude možno podávat také elektronicky, bez návštěvy Úřadu práce, a to prostřednictvím webové aplikace.

Příspěvek se vyplácí převodem na platební účet v bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelním a úvěrním družstvu v České republice určený žadatelem, nebo v odůvodněných případech poštovním poukazem. Způsob výplaty uvede žadatel v žádosti. Příspěvek se nevyplácí do ciziny.

Příspěvek se nebude považovat za příjem pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních službách.

Více se dozvíte například v letáku Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

 

Datum vložení: 7. 4. 2022 7:14
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2022 7:23
Autor: Správce Webu

Aktuálně

GObec

GObec

Interaktivní mapa

mapa

Hlášení rozhlasu

Třídímolej.cz

Firmy a služby v naší obci

firmy a služby

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Předpověď počasí

dnes, neděle 2. 10. 2022
slabý déšť 13 °C 8 °C
pondělí 3. 10. slabý déšť 9/6 °C
úterý 4. 10. polojasno 13/5 °C
středa 5. 10. zataženo 14/6 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6