Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

 • Policie ČR                                    158
 • Záchraná služba                          155
 • Hasičský záchraný sbor               150
 • Tísňová linka                                112

Ostatní kontakty

 • RWE havarijní linka plyn               1239
 • RWE zákaznická linka plyn           840 11 33 55
 • ČEZ poruchová linka                     840 850 860
 • ČEZ zákaznická linka                    840 840 840
 • VAK Bruntál  poruchová linka        724 983 520,  555 537 300  
 • VAK Bruntál zákaznická linka        555 537 313                           

Doprava

Autobusovou  dopravu zajišťuje společnost Arriva Morava a.s. na dvou linkách Rýmařov - BruntálRýmařov - Olomouc.

Obcí prochází železniční trať Valšov - Rýmařov, kde se napojuje na trať Olomouc - Opava.

Zdravotnictví

Kam k lékaři

Kam k lékaři a lékařská pohotovost

 

Veterinární ordinace

 • MVDr. Jana Rotterová, Národní 176/2, 79501 Rýmařov

      tel.: 723 707 811; e-mail: janarotterova@seznam.cz

 • MVDr. Jaromír Špicera, Na Stráni 1121/36, 79501 Rýmařov

      tel.: 606 713 324, 554 211 844; e-mail: supremus@tiscali.cz

 • MVDr. Vladimír Hykel, třída Hrdinů 34, 79501 Rýmařov

      tel.: 774 232 600

Odpady

Běžný komunální odpad je  z obce svážen svozovou společností Městské služby Rýmařov s.r.o., objemný a nebezpečný odpad je svážen dvakrát ročně, v jarních  a podzimních měsících.
Pokud potřebuje občan odvézt odpad i mimo tento termín, může jej odvézt do Odpadového centra v Rýmařově, na ulici 8.května (areál před Rýmařovem  za bývalou STS).
Přímo v obci funguje od roku 2012 sběrné místo odpadů, kde jsou umístěny kontejnery na běžné druhy tříděných odpadů (plast,sklo, papír), ale i na objemný a stavební odpad. Kontejner na stavební odpad je určen pro odložení menšího množství stavebního odpadu(100 kg na osobu a měsíc), při větší rekonstrukci domku je možné řešit odvoz odpadu objednáním velkého kontejneru od Městských služeb Rýmařov. Na sběrné místo je zakázáno odkládat nebezpečný odpad.
Dle provozního řádu sběrného místa je možný s ohledem na druhy odpadů  provoz pouze s dohledem, proto byl pořízen kamerový dohled areálu.
V případě potřeby uložení odpadu je povinné telefonické nahlášení odložení odpadu v areálu předem, na tel. 554286071, paní Mihálové.

Běžné tříděné odpady(plast,papír a sklo) je možné odkládat také na deseti místech v obci do kontejnerů na tříděný odpad.
Sběrné místo odpadů  a kontejnery na tříděný odpad jsou  hrazeny z místních poplatků za odpady, proto je určeno pouze pro občany Velké Štáhle  a osoby vlastnící rekreační nemovitost v obci. Podnikající fyzické  a právnické osoby  jsou povinny řešit svoz odpadů na vlastní náklady.


Provozní doba "Odpadového centra" v Rýmařově:
Pondělí - pátek            6:00  - 16:30
Sobota                         8:00 -  13:00

tel.: 554 211 176

Kominické služby

 • Šembera Pavel, Sokolovská 143, 795 31 Břidličná

      tel.: 732 289 845, e-mail: kominictvi-sembera@seznam.cz

 • Jiří Kočička, Střelniční 519, 793 26 Vrbno pod Pradědem

      tel.: 554 751 063, 603 223 128, e-mail: Jiri.Kocicka@seznam.cz

 • Lolek Petr, Tkalcovská 686/20, 785 01 Šternberk

      tel.: 607 902 338, e-mail: kominickesluzby@seznam.cz   

 

Revize domovních plynovodů a plynových spotřebičů

 • Josef Bittala, Žďárský potok 22, 795 01 Rýmařov - Stará Ves

       tel.: 606 535 315; e-mail: bitala@seznam.cz

 • Plynoservis - Cepek, K. Čapka 81/3, 792 01 Bruntál

      tel.: 554 714 473; e-mail: plynoservis@bruntalsko.cz

 • Tomáš Švéda, Velká Štáhle 96

        tel.: 774 467 400, www.komplyn.cz

 

Revize kotlů na tuhá paliva

 • Tomáš Švéda, Velká Štáhle 96

       tel.: 774 467 400, www.komplyn.cz

 

Oprava praček, myček, ledniček, domácích spotřebičů

 • Josef Bernátek, Hornoměstská 700/11, 795 01 Rýmařov

      tel.: 602 744 226; e-mail: elektrobernatek@atlas.cz

Stav vody v řece Moravici