Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Současnost obce

panorama

Obec Velká Štáhle se rozkládá mezi Hrubým a Nízkým Jeseníkem, sedm kilometrů od města Rýmařov, po obou stranách řeky Moravice, těsně za soutokem s Podolským potokem. Obcí prochází železniční trať Rýmařov - Valšov, navazující na trať Olomouc - Opava.


amin      nádraží
 

 

 

 

 

 

Z historických památek stojí za shlédnutí dvě kapličky, památník válečným obětem, budova bývalé školy z roku 1909 postavená k šedesátiletému výročí vlády císaře Františka Josefa, mateřská škola - výstavná budova z roku 1898. 
Jako technická památka je vedena původní budova nádraží z roku 1885


interier
Nejvýznamější dominantou obce je kostel Nejsvětejší Trojice z roku 1606, ve slohu pozdně gotickém, postavený Janem Kobylkou z Kobylího, pánem ze Sovince. Nad vchodem do kostela je dodnes zazděn kvádrový kámen s letopočtem 1606, s dvěma znaky rodu Kobylků a Ederovců a s nápisem „Jan Starssi Kobilka Zkobiliho Anna Sowinczi a Anna Ederowna Stiavnicze Anna Sovincze"


kostel
Památná tzv. českobratrská lípa roste na levém břehu řeky Moravice.
Z významných rodáků obce je v historických pramenech uváděn Herrman Wanke (*1846), předák rakouské sociální demokracie. Zajímavostí je i krátké působení v obci pozdějšího šumperského děkana Kryštofa Aloise Lautnera, který byl později odsouzen v čarodějnickém monstrprocesu k smrti upálením. Tyto události byly popsány v románu „ Kladivo na čarodějnice“
Obec měla k 1.1.2011 celkem 353 obyvatel. V obci je mateřská škola, hostinec, prodejna potravin. V obci se zachoval bohatý průmysl, nejvýznamnější firmy Strojírna Stelon Břidličná s.r.o., závod na výrobu limonád Amin s.r.o., pobočka Al-Invest Břidličná a.s., Zamost celkem zaměstnávají téměř 150 zaměstnanců. V obci rovněž podniká mnoho živnostníků, převážně autodoprava, zemní práce, a další služby.
V okolí obce se nachází  romantická skaliska, strže a jezírka, následek těžby břidlice. Z flory stojí za zmínku výskyt mečíku střecholistého. Obec Velká Štáhle vytváří pro svou výhodnou polohu, možnosti zaměstnání a infrastrukturu obce dobré podmínky pro trvalé bydlení, ale současně pro blízkost hlavních turistických center Jeseníků nabízí návštěvníkům zajímavou možnost pro ubytování.


řeka

 

 

Stránka

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Podzim v obci

Podzim v obci

Amin

Amin

Cyklostezka

Cyklostezka

Mateřská škola

Mateřská škola

Nádraží

Nádraží

Nádraží 2

Nádraží 2

Nádraží 3

Nádraží 3

Nádraží 4

Nádraží 4

Nádraží 5

Nádraží 5

Obecní dům

Obecní dům

Památná lípa

Památná lípa


Stránka