Navigace

Obsah

Stránka

Zprávy

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností.

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností od 20.4.2020.

17. 4. 2020 Zobrazit více

Rychlé rady pro podnikatele v Moravskoslezském kraji

Rychlé rady pro podnikatele v Moravskoslezském kraji

7. 4. 2020 Zobrazit více

Od 9.4.2020 bude možnost otevřít další prodejny

Od 9.4.2020 bude možnost otevřít další prodejny

7. 4. 2020 Zobrazit více

Důležité informace úřadu práce

Důležité informace úřadu práce

Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na bydlení a přídavku na dítě příjmy a uhrazené náklady za předchozí kvartál. Momentálně se jedná o podklady za 1. čtvrtletí roku 2020, vzhledem k vládním opatřením a projednávání návrhu zákona není nutné v tuto chvíli chodit osobně na ÚP ČR ani zasílat podklady jinou cestou.

Vzhledem k tomu, že se blíží nové čtvrtletí, řada lidí se dotazuje na to, jak mají postupovat a zda mají dokládat příjmy a uhrazené náklady za leden – březen 2020. V tuto chvíli to není nutné. „Doporučujeme klientům vyčkat. Ve schvalovacím procesu je dočasná změna zákona, která vše zjednoduší. Navrhuje se zrušit pro 2. čtvrtletí 2020 povinnost dokládat příjmy a náklady na bydlení pro přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a zvýšení příspěvku na péči.  ÚP ČR bude primárně vycházet z údajů, které má k dispozici. Dávky pro čtvrtletí duben, květen, červen tak budou automaticky vyplaceny ve stejné výši jako za minulý kvartál (leden, únor, březen),“ uvedla ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky Zdeňka Cibulková.

Pokud se během prvních 3 měsíců letošního roku lidem pobírajícím tyto dávky snížily příjmy nebo se zvýšily náklady na bydlení, a mají nárok na zvýšení dávky, mohou tyto změny doložit, jakmile to bude možné. Úřad práce to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

Osobní kontakt s pracovníky Úřadu práce je možný pouze po předchozí domluvě, občané však v případě žádostí o dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, tak i v případě dokládání rozhodných skutečností pro tyto dávky mohou komunikovat s úřadem i jinak než osobně a žádosti, další formuláře a podklady mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. 

Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie vyplněného tiskopisu žádosti o dávku s podpisem) nebo, nemají-li možnost si daný tiskopis vytisknout, mohou elektronicky vyplněný formulář jako přílohu emailu zaslat i bez podpisu. Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, když to bude nutné, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje.

Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách ÚP ČR, kde zájemci mohou v případě dotazů využít i služeb virtuálního asistenta.

Informační leták 

Informační leták 2 1

Informační leták 2 2


3. 4. 2020 Zobrazit méně

Informace živnostenského úřadu Rýmařov

Informace živnostenského úřadu Rýmařov

3. 4. 2020 Zobrazit více

Jak nakládat s odpady v době koronavirové epidemie

Jak nakládat s odpady v době koronavirové epidemie

3. 4. 2020 Zobrazit více

Krizová opatření vlády prodloužena do 11.4.2020

Krizová opatření vlády prodloužena do 11.4.2020

3. 4. 2020 Zobrazit více

Informace Finančního úřadu o odevzdání daňového přiznání

Informace Finančního úřadu o devzdání daňového přiznání

27. 3. 2020 Zobrazit více

Kontakty na krizové linky

Kontakty na krizové linky

26. 3. 2020 Zobrazit více

Informace o speciálních stránkách HZS ČR

Informace o speciálních stránkách HZS ČR

26. 3. 2020 Zobrazit více
Zprávy

Stránka