Navigace

Obsah

OZV č. 1/2019 - o místním poplatku z pobytu

OZV č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů

OZV č. 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 4/2019 - o místním poplatku ze vstupného

OZV č. 5/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,    třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů