Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 

Stránka

  • 1

Veřejná zakázka malého rozsahu.

Veřejná zakázka malého rozsahu.„Projektová dokumentace stavby místní komunikace v obytné zóně BR Z03 a BR Z04 Velká Štáhle“

Obec Velká Štáhle  vyzývá zájemce k podání  nabídky na zhotovení „Projektová dokumentace stavby místní komunikace v obytné zóně BR Z03 a BR Z04  Velká Štáhle“

Dokumenty ke stažení:

Text výzvy a zadávací podmínky

Příloha 1 Krycí list nabídky

Příloha 2 Čestné prohlášení

příloha 3  Výtah ze studie, výškopis

1. Textová část studie

2. Výkres var. 4

3. Výkres dopravního řešení

4. Výkres zásobování vodou a odkanalizování

5. Výkres ostatní sítě

6. Ortofotomapa s vyznačením majetku obce

7. Výškopis polohopis

Příloha 4 Návrh smlouvy o dílo

 

Dotazy- doplnění informací 1

 


26. 3. 2020 Zobrazit méně

Stránka

  • 1