Velká Štáhle - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

Naučná stezka "Po pozůstatcích hornické činnosti Malá Štáhle"

Ze státní silnice směrem  na Václavov odbočíte za obcí  Malá Štáhle vlevo po nové silnici, po  které dojedete na parkoviště. Zde je odbočka na zajímavou naučnou stezku po pozůstatcích hornické činnosti. Procházka pěknou krajinou okolo různých jezírek, lomů, strží, určitě stojí za to.

Ale především je zde i nově vybudovaná inline dráha, společná se smíšenou cyklostezkou pro cyklisty i pěší.
Stezka vede sice členitým ale krásným terénem s pěknými výhledy až nad Dolní Moravici, kde se napojuje na původní asfaltovou cestu, vedoucí až do Dolní Moravice.

Pokud pojedete na kole přímo z Velké Štáhle, můžete použít ve směru na Rýmařov odbočku na polní cestu před velkým mostem, po  pravém břehu řeky Moravice  a po této cestě dojedete až do Malé  Štáhle. Zde se můžete napojit po krátké době strávené na  silnici na odbočku  k  naučné stezce.
Povrch polní cesty není tak komfortní, ale na trekovém kole jej zvládnete a vyhnete se provozu na státní silnici.

Popis zastávky

stezka

k naučné stezce

stezka inline

 

 

Hrad Sovinec Hrad Sovinec

(http://www.rymarovsko.cz/historicke-pamatky/hrady-a-zriceniny/hrad-sovinec.html)

Neobyčejně půvabný hrad založili na skalním útesu mezi lety 1329-1332 páni z Huzové, biskupští manové, a od uvedených dat suverenní páni ze Sovince. V  husitských válkách bojovali na obou stranách, ale vlastníci hradu, husitští hejtmané, zůstali oddaně na straně kalicha. Byli trvalou hrozbou Hrad Sovinec - dobová pohlednicemocné katolické Olomouci a našli bychom je v řade významných bitev. Zdá se, že  na Sovinci roku 1428 jednal Prokop Holý s  pretendentem českého trůnu polským princem Zikmundem Korybutovičem. Páni ze Sovince zachovali věrnost Jiřímu z Poděbrad a jeho nástupci Vladislavu Jagellonskému, a tak v srpnu 1474 panství zpustošil  jejich rival a usurpátor koruny Matyáš Korvín. Poslední dědici rodu vymřeli po meči roku 1543. Panství se ujal Kryštof z Boskovic a rozšířil hrad v  pohodlné renesanční sídlo. Nástupce Vavřinec Eder ze Štiavnice v díle pokračoval, ale modernizoval i fortifikaci. Jan Kobylka z Kobylí, ochránce pečeti Matyáše Habsburského, účastník českého stavovského povstání a poslední český majitel, prodal panství roku 1623 řádu německých rytířů, který ohroženou pevnost zesílil moderními bastiony předsunutou pevnůstkou Lichtenštejnkou. Roku 1626 hrad přesto dobyli Dánové a roku 1643 hrad nedokázal vzdorovat dlouhému švédskému obléhání a posádka se vzdala. Po letech chátrání rytíři hrad v 19.  století výrazně zrestaurovali pro kněžský seminář a později proslulou lesnickou školu. V roce 1938 zlikvidovali rytířský řád nacisté a řada bratří se ocitla v koncentračních táborech. V květnu 1945 za dodnes nejasných okolností zničil hrad Sovinec požár založený buď ustupujícími jednotkami Wehrmachtu nebo spíše sovětskými oddíly. Významnější restaurace probíhá od 90. let. Bude trvat léta, než se vráti hradu původní tvář.

Brány kouzelné dominanty lesnatého údolí se otevírají návštěvníkům od dubna do září každého roku.

Rešovské vodopády Hlavní kaskáda Rešovských vodopádů

Rešovské vodopády jsou národní přírodní památkou vzdálenou cca 900 m vzdušnou čarou na západ od osady Rešov (obec Horní Město), 2,9 km jihovýchodně od obce Tvrdkov.
Jedny z nejhezčích vodopádů v České republice se nacházejí na říčce Huntavě pramenící ve Skalském rašeliništi severně od Horního Města. Ve skalní soutěsce dlouhé 200 m jsou četné kaskády a  vodopády přístupné po dřevěných žebřících a plošinách. Nejvyšší z  vodopádů má výšku kolem 10 m.

Vodopády Bílé Opavy

Vodopád Bílé Opavy - dobová pohledniceBílá Opava, jedna ze zdrojnic Opavy, pramení v sedle mezi Pradědem a  Petrovými kameny v nadmořské výšce 1 260 m  a po 13,2 km toku ústí u  Vrbna pod Pradědem do Střední Opavy. Na několika kilometrech nejhořejšího úseku potok tvoří peřeje, kaskády a vodopády. Dravá voda Bílé Opavy zde vymlela hluboké a rozervané koryto s obrovskými balvany. Atraktivní podoba říčního koryta i okolních srázů je výsledkem velkého spádu a charakteru hornin, kterými si voda razí cestu; v horní části jsou to poměrně málo pevné ruly, v dolní části břidlice a pevné křemence. Koryto řeky se na mnoha místech každoročně mění, balvany se v  korytě přesouvají, řítí se skalní bloky, na strmých svazích dochází na více místech každoročně ke svahovým sesuvům.

Schindlerova stodola ve vesnické památkové zóně Malá Morávka

Stodola byla postavena v r. 1947 místním tesařem pro rodinu p. Schindlera, který se zabýval Dřevěný dům zemědělstvím a měl v úmyslu stát se hoteliérem. Je originální svoji střechou, nejen pseudogotickým tvarem, ale zejména pojetím konstrukce. Místo trámů použil tesař pro střešní konstrukci cca 120 cm dlouhé dřevěné desky a sesadil je do kosočtverečných útvarů, které vytvářejí klenbovitou nosnou konstrukci.

Stodola je součástí vesnické památkové zóny Malá Morávka, ve které se nachází několik desítek chalup sudetoněmeckého jesenického typu (některých velmi dobře zachovaných) a dalších staveb dokládajících charakter místního osídlení z 18. a 19 století.

Rekreační obec Malá Morávka je velmi atraktivním turistickým střediskem.

 zdroj: www.rymarovsko.cz